Per speerpunt vindt u hier alle projecten die tussen 2009 en 2012 vanuit Cultuurpact zijn gerealiseerd. Verder staan alle resultaten hier vermeld.

 

Jongeren amateurkunst

PINGO Podia (Rond Nijmegen)

Bij de PINGO Podia werken culturele organisaties en het jongerenwerk samen. Jongeren doen podiumervaring op en maken kennis met verschillende cultuuruitingen en muzikale stromingen. Door programmaonderdelen tussen de podia uit te wisselen komen jongeren in contact met andere podia, andere jongeren, andere plekken en andere culturele uitingen. Door ook nog workshops aan de PINGO Podia te verbinden ontwikkelen jongeren hun talenten verder. Meer info: pingopodia.nl

e-Motions (Rond Arnhem)

Met e-Motions werd in 2009 het eerste Cultuurpactproject in de regio Rond Arnhem gerealiseerd: een laagdrempelige kennismaking met kunst en cultuur voor en door jongeren en publiek. Jongeren creëerden met gebruik van nieuwe media een eigen virtuele wereld. Zo was e-Motions vernieuwend en aantrekkelijk voor de doelgroep. Meer info: kcg.nl

Podiumbeest (Rond Arnhem)

Podiumbeest biedt elk jaar open podia, workshops en een aanvulling op het culturele aanbod voor jongeren. Enthousiaste jongeren uit de regio zijn nauw betrokken bij de organisatie, de PR en de uitvoering van de avonden. Met voorrondes in diverse gemeenten, een spetterende finale en een coachingstraject op maat voor de winnaar. Meer info: podiumbeest.com

Wildfilm (Veluwe)

In Wildfilm schetsen jongeren met audiovisuele technieken een beeld van een bestaande ontmoetingsplek. Onder begeleiding van een professionele kunstenaar maken ze kennis met het werk van de kunstenaar, leren ze omgaan met filmtechniek en vervaardigen ze zelf een product. In twee dagen maken jongeren korte, één minuut durende filmpjes met de locatie als inspiratiebron. Er wordt gewerkt op voor hen kenmerkende en betekenisvolle plekken: een keet, de natuur of een kerk. Inspiratiebron voor de één minuut film is het internationale platform oneminutes.org waar amateurs en professionals een podium delen voor filmpjes van precies een minuut. De resultaten van Wildfilm worden publiekelijk gepresenteerd op een binnenlocatie en met een projectie op een kenmerkend gebouw in de betreffende gemeente. Meer info: wildfilm.nl

Keten (Achterhoek)

Keten is een amateurkunstproject voor en door jongeren in de Achterhoek. Het heeft een multidisciplinair karakter met uitvoeringen op onverwachte locaties. Keten laat jongeren van 13 tot 24 jaar kennis maken met amateurkunst; slaat een brug tussen cultuur en welzijn, stimuleert samenwerking en biedt jongeren een podium. Meer info: ketenachterhoek.nl

Winterkost (Rivierenland)

Winterkost is een muziekproject voor jong talent dat in 2008 ontwikkeld is door Mozaïek Welzijnsdiensten. In 2009 werd voor het eerst nauw samengewerkt met Cultuurpact Rivierenland. De Winterkosttoer biedt ruimte aan al het jonge (beginnende) talent dat op het podium wil staan. Vanaf het najaar vindt er minimaal elke 2 weken een Winterkostavond plaats in een van de deelnemende gemeenten. De deelnemers krijgen een masterclass in podiumpresentatie aangeboden en voor 2012 staan verschillende workshops als start van de winterkosttoer gepland. Meer info: winterkost.com

Amateurkunst, cultuurparticipatie

Aan het woord! ()

Aan het woord! is dé literaire schrijfwedstrijd voor beginnende schrijvers uit Gelderland. Alle regio’s nemen deel aan Aan het woord! Gemiddeld 265 deelnemers sturen een tekst in van maximaal 1.000 woorden. Alle genres zijn welkom, van verhalen tot gedichten,van columns tot songteksten. Alle inzendingen worden beoordeeld door een professionele jury. De hoofdprijs is ondermeer een driedelige masterclass door een ervaren redacteur. Deelnemers die hun winkansen willen vergroten, kunnen de eerste versie van hun inzending voorleggen aan een professionele schrijfdocent. In een persoonlijk gesprek of online krijgen ze bruikbare tips om hun tekst te verbeteren. Daarnaast worden in elke regio schrijfcursussen op maat georganiseerd. Er is een samenwerkingsovereenkomst met Arriva gesloten voor sponsoring van alle edities in heel Gelderland. Meer info: aanhetwoord.nu

Overstekend Wild (Veluwe)

Overstekend Wild is een festival voor kleine optredens. Solisten, duo’s, bands, groepen of ensembles treden minimaal 10 en maximaal 35 minuten op. De optredens worden meerdere malen op een dag geprogrammeerd, zodat zoveel mogelijk publiek de kans krijgt hiervan te genieten. In het centrum van vier gastgemeenten worden ruimtes en panden ter beschikking gesteld als podium door particulieren, gemeenten en ondernemers. Het publiek stippelt een eigen route uit en krijgt zo bovendien een bijzondere inkijk in de gemeenten. In 2011 traden 510 artiesten op voor 6.450 bezoekers op 70 locaties. Kortom, een festival voor en door alle Veluwenaren. Meer info: overstekendwild.nl

Wilde aardbeien (Veluwe)

Wilde aardbeien is een nieuwe vorm van theatermaken door mensen met en zonder beperking. Talentontwikkeling staat centraal. Onder leiding van een professionele regisseur ontdekken en ontwikkelen Veluwse deelnemers hun spelkwaliteiten. Na een aantal kennismakingslessen wordt gewerkt aan een theaterproductie, waarin aspecten als muziek, beweging, tekst en spel centraal staan. Van elke deelnemer wordt gevraagd zijn of haar grenzen en mogelijkheden te verkennen, zich te verdiepen in het proces en toe te werken naar een theaterproductie. De ervaring in het werken met mensen met een beperking, wordt weer gedeeld met andere docenten in een kennistraject dat door KCG georganiseerd wordt.
Meer info: www.tklooster.nl

Beeld van de regio (Rond Arnhem)

Beeld van de regio is een fotowedstrijd voor inwoners van de regio Rond Arnhem; van gelegenheidsfotograaf tot gevorderde amateur. Het is een laagdrempelig project dat kunstbeoefening (fotografie) stimuleert door lezingen en workshops van bekende fotografen op locatie, onder andere op de buitenplaatsen en het rivierengebied van de verdronken dorpen. De centrale vraag: Als je aan een verre neef of nicht één foto van de mooiste, liefste of meest kenmerkende plek in je omgeving moest sturen, wat kies je dan? En hoe laat je dat zien? Zo ontstaat een beeld van de mooiste plekken en beleving van de regio. Meer info: kcg.nl.

Natland (Rivierenland)

In augustus en september 2011 zijn audities gehouden voor Natland, een locatievoorstelling ontwikkeld en gespeeld voor en door inwoners van het Rivierenland. Ruim tachtig amateurspelers uit de streek meldden zich hiervoor aan. Inmiddels zijn zestig spelers gestart met de repetities, onder begeleiding van professionele theatermakers. Natland is in het voorjaar 2012 te zien op bijzondere locaties aan de Waal bij Zennewijnen, Dodewaard en Heerewaarden. Op elke locatie wordt de vaste groep van amateurspelers bijgestaan door lokale muzikanten en basisschoolleerlingen. Diverse fondsen zoals het VSB Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Fonds Cultuurparticipatie leveren een bijdrage van €130.000. Meer info: servicepuntamateurkunst.info

Literatuurfestival Rivierenland (Rivierenland)

In Literatuurfestival Rivierenland (voorheen Op Sterk Water) geven professionele auteurs, amateurs zoals theatermakers en muzikanten en lokale verhalenvertellers acte de présence op bijzondere locaties in de regio. Het programma sluit aan bij het thema van de landelijke boekenweek. Schrijver, verteller, muzikant en dan nog een bijzondere locatie: deze vier componenten zorgen voor de juiste sfeer en de perfecte avond. De gekozen locaties, zoals Fort Vuren of Het Huis Hurwenen, passen helemaal bij het thema. Uit de oproep om een bijdrage te leveren aan het festival, blijkt dat Rivierenland verrassend veel talent herbergt. Tientallen reacties zijn binnengekomen: van verhalenvertellers tot muzikanten en zangtalenten, jong en oud, die met stem en verschillende instrumenten, zoals een hoorn of een trekzak, de muzikale intermezzo’s verzorgen. Meer info: bibliotheekrivierenland.nl

Taal & teken (Achterhoek)

Taal en Teken is een multidisciplinair amateurkunstproject waarbij een tekst van de schrijfwedstrijd Aan het woord! Achterhoek uitgangspunt c.q. inspiratiebron is voor het uitwerken van een nieuwe kunstproductie. In elke gemeente gaat een professionele regisseur uit de regio samen met lokale amateurkunstenaars aan eindproduct neerzetten dat wordt getoond in deze gemeente. De interacties (‘cross over’) tussen de verschillende kunstdisciplines zijn vernieuwend en kunnen een trend zetten voor de toekomst. Amateurkunstenaars kunnen op deze manier hun horizon verbreden. Meer info: taalentekenachterhoek.nl

Cultuurtoerisme

Cultuurkatern (Veluwe)

Tot 2008 waren culturele onderwerpen een onderbelicht item in de toeristisch-recreatieve uitingen van het Veluws Bureau voor Toerisme (VBT). Culturele organisaties hadden de nadrukkelijke wens om meer aandacht buiten hun eigen gemeente te genereren. Cultuurpact Veluwe heeft de relatie gelegd tussen het VBT en de culturele organisaties. Dit heeft geresulteerd in:
· Een permanente plek voor het kunst- en cultuurtoeristisch aanbod binnen de toeristische promotie van de Veluwe.
· Betere profilering van de regio.
· Toeristen en eigen inwoners kwamen in aanraking met kunst en cultuur.
· Bezoekersaantallen voor kunst- en cultuuractiviteiten zijn verhoogd.
· Meer toeristen bezochten de de regio.
· De verblijfsduur van toeristen is verlengd.
Vanaf 2010 is het cultuurkatern volledig overgegaan naar het VBT en structureel onderdeel geworden van de Recreatiekrant. In de gehele krant is sinds de start meer aandacht voor kunst en cultuur gekomen. Meer info: develuwe.nl

De Veluwelayer (Veluwe)

Met de Layarapplicatie kunnen bezoekers en inwoners van de Veluwe op hun smartphone eenvoudig alle culturele instellingen, monumenten, beelden en evenementen in twaalf Veluwse gemeenten vinden. Daarnaast zijn er door 12 kunstenaars 20 virtuele kunstwerken gemaakt, zoals een permanente zonsondergang bij Huize Scherpenzeel of een fata morgana op de zandverstuiving bij ’t Harde. De layarapplicatie is samen met het Veluws Bureau voor Toerisme ontwikkeld. Het doel van dit project is om de zogenaamde points of interest – meer dan 1000 – van de Veluwe op een verrassende, eigentijdse en levendige manier te laten zien.
Meer info: layar.com en beeldenvangelderland.nl

Het landschap Vertelt (Rond Nijmegen)

Eind 2010 startte het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen met Spannende Geschiedenis, dat de historie van het landschap in de regio digitaal zichtbaar en beleefbaar maakt. Hiervoor werd een inventarisatie gemaakt van belangrijke locaties in de regio uit de tijdslijnen Romeinen en Bataven, Middeleeuwen en W.O.II. Cultuurpact Rond Nijmegen zocht met Het Landschap Vertelt zoveel mogelijk aansluiting bij die locaties. Door cultuur, historie en landschappelijke kwaliteit te koppelen ontstaat een vernieuwend en regiospecifiek toeristisch aanbod. Voor 2012 worden de verzamelde verhalen ingezet in een project dat speciaal gericht is op ouderen in verzorgingshuizen. Meer info: spannendegeschiedenis.nl

Verdronken dorpen (Rond Arnhem)

Verdronken dorpen zijn plekken in het landschap die overstroomd zijn geweest en (deels) uit het landschap zijn verdwenen. In het kader van dit Cultuurpactproject is het boekje Verdronken dorpen in Gelderland uitgegeven, geschreven door Sanne en Jan Terlouw en aangevuld met een gedicht van Esther Jansma. Tevens is een fietsroute ontwikkeld. In de zomer van 2011 was er een manifestatie langs de route met beeldende kunst, dans, theater en muziek. Zes gemeenten stelden de locaties vast, waarvoor vervolgens negen bekende kunstenaars een ontwerp maakten. De voorstellingen trokken 1.100 bezoekers en maar liefst 7.500 mensen fietsten de kunstroute. De provincie heeft vanuit het budget cultuurtoerisme bijgedragen aan de realisatie van de tijdelijke kunstwerken. Vijf nieuwe locaties zorgen in 2012 voor uitbreiding van de succesvolle route. Meer info: verdronkendorpen.nl

Cultuurzomer Achterhoek (Achterhoek)

Iedereen op vakantie en de cultuur op een laag pitje? Niets is minder waar in de Achterhoek, want juist in de zomermaanden barst het van de culturele evenementen. Vooral in de kleinere dorpen bruist het. Evenementen, niet alleen bedoeld voor de Achterhoekers zelf, maar zeker ook voor de vele duizenden toeristen. Tussen juni en september zijn er bijzondere voorstellingen op het gebied van muziek, dans, toneel, poëzie en (straat)theater. De organisatoren hebben de handen ineengeslagen en zoeken gezamenlijke promotie onder de noemer ‘Cultuurzomer Achterhoek’. Veel evenementen zijn gratis toegankelijk. Meer info: cultuurzomerachterhoek.nl

Historische buitenplaatsen; zien en gezien worden (Rond Arnhem)

Met het landelijke themajaar van de Historische buitenplaatsen 2012 als aanknopingspunt participeren alle vijf gemeenten (Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen en Arnhem) op de landgoederenzone van de zuidelijke Veluwezoom in het project Historische buitenplaatsen; zien en gezien worden. Eind 2011 zijn de eerste exemplaren van de bijbehorende Cultuurpactpublicatie uitgereikt aan gedeputeerde Annemieke Traag en aan de wethouders van Cultuurpact Rond Arnhem. Door te laten zien wat er aan schoonheid is en wat er met kunst- en cultuuraanbod te beleven valt, spoort de publicatie inwoners en toeristen aan om de landgoederen en buitenplaatsen te bezoeken. In 2012 volgt een manifestatie die aansluit bij het landelijke themajaar en die met de kunstdiscipline mode wordt ingevuld. Ingrediënten zijn een flaneerwedstrijd en activiteiten op minimaal één buitenplaats per gemeente. Meer info: kcg.nl

Rivierenland Verhalenland (Rivierenland)

Een festival vol streekverhalen en -producten. Een festival van, voor, over en door Rivierenland met verhalenvertellers, muziek en dans. Begonnen in 2010 als Ik wil je iets vertellen mondde dit festival in 2011 uit in Rivierenland Verhalenland. Verleden, heden en toekomst van deze streek worden door verhalen in diverse vormen aan het publiek verteld. Dit alles in een mooie omgeving als Slot Loevestein en de Tuinen van Appeltern. Meer info: verhalenland-rivierenland.nl

Cultuureducatie

Mijn Omgeving ()

In de regio’s Rond Arnhem en Rond Nijmegen werken leerlingen uit groep 5 t/m 8 in Mijn Omgeving samen met een kunstenaar aan een eigen kunstwerk. Uitgangspunt is de eigen omgeving. Hoe is het om daar te wonen en wat kun je daar met een kunstwerk over vertellen? Na afloop wordt alle kunstwerken geëxposeerd, soms op school, maar soms op een bijzondere plek, zoals het gemeentehuis van Wijchen. Het project wordt t/m 2013 in alle gemeenten van de twee Cultuurpactregio’s uitgevoerd door Cultuurpunt Wijchen/Beuningen en ’t Venster in Wageningen. Meer info: kcg.nl

Hert op stok (Veluwe)

Met Hert op stok maken leerlingen van groep 7 en 8 kennis met de techniek van (digitale) fotografie. Leerlingen maken tijdens het project zelf een digitaal bewerkte foto. De opdracht richt zich daarbij op het in beeld brengen van de eigen omgeving en hoe zij daarmee een verhaal over die omgeving kunnen vertellen. Met Hert op stok worden leerlingen betrokken bij hun culturele omgeving en vergroten ze hun mediavaardigheden. Het project is via de cultuureducatiepunten en de bibliotheek Barneveld via intekening beschikbaar voor basisscholen op de Veluwe. Meer info: hertopstok.nl

Water/Land (Rivierenland)

Het veranderende landschap is de kern van Water/Land. Aan de hand van diverse landschapselementen wordt het verhaal van het ontstaan en vorming van het landschap verteld. Leerlingen bezoeken de landschapselementen en leggen hun ervaringen vast met tekst en foto’s en publiceren die op een website. Ook worden ze uitgedaagd met behulp van verbeelding het landschap van morgen te creëren. Voor dit laatste aspect wordt verbinding gezocht met Bakens aan het Water, het onderdeel van Waalweelde waarbij beeldende kunst wordt gekoppeld aan gebiedsontwikkeling langs de Waal. Meer info: projectwaterland.nl

Mijn Achterhoek (Achterhoek)

Mijn Achterhoek is een cultuureducatief beeldend kunstproject voor het hele basisonderwijs. Thema van het project is identiteit/omgeving. De kern van het project is de kunstenaar die op bezoek komt in de klas. Het doel van Mijn Achterhoek is de bewustwording van de eigen omgeving en identiteit en de ontmoeting tussen professionele kunstenaars en kinderen. Samen met de kunstenaar denken de kinderen na over het maken van een kunstwerk en het hele proces dat daarvoor nodig is. Meer info: mijn-achterhoek.nl