(update maart 2014)
Per 1 januari 2014 is Cultuurpact Gelderland en zijn de regiocoördinatoren niet meer actief. Wilt u in contact komen met KCG over de inhoud van deze website, stuur dan een mail naar:

Johan Godschalk, adviseur kunst en samenleving KCG

KCG
Steijnstraat 12
6814 AM Arnhem
T (026) 351 90 29
info@kcg.nl
www.kcg.nl

Over KCG

KCG is het Gelders kenniscentrum voor kunst en cultuur. Vanuit de visie dat kunst en cultuur onmisbaar zijn voor de leefbaarheid in Gelderland, geven wij invulling aan onze missie: het versterken van Gelderland met kunst en cultuur.

KCG hanteert hiervoor vier strategieën:
1. Kennis delen en adviseren advisering, netwerkvorming en samenwerking
2. Versterken bovenlokale samenwerking in de regio’s Cultuurpact
3. Ontwikkelen en scholen bieden van cursussen, workshops en coaching
4. Bieden van een podium, ontwikkelen van talent, organiseren van voorstellingen, festivals en concerten.

Vanuit de twee afdelingen Kunsten en Cultuurpact werken onze adviseurs film, theater, dans, muziek, literatuur, popmuziek, beeldende kunst, jongeren én de regiocoördinatoren samen met een scala aan culturele organisaties, gemeenten, professionele kunstenaars en amateurs.

Colofon

concept en redactie: Jeannette Eygenraam Identity marketing, Arnhem
eindredactie: Jeroen de Jong, Francien Simons, Marjan Willemsen
vormgeving: VandenAkker Ontwerp, Nijmegen
webbouwer: Bart Weber, Media Mogul
fotografie: Sonja Pleging (portretten en filmpjes), Joke Lenting, Pim Geerts, Ton Pors, Sanne Steenbreker, Toon Tomberg, Drikus Wijenberg, Berenice van Woerden en Erwin Zijlstra

maart 2012

Met dank aan alle geïnterviewden.

Wij hebben uiterste zorgvuldigheid betracht met het achterhalen en vermelden van alle fotografen. Mochten wij onverhoopt toch iemand niet genoemd hebben, wilt u dan contact met ons opnemen?

 

           

Cultuurpact is een initiatief van alle deelnemende gemeenten en de provincie Gelderland. KCG voert Cultuurpact uit.