REGIO’S

Speerpunten 2009-2012: amateurkunst, jongeren, cultuurtoerisme en cultuureducatie.

Om Cultuurpact vorm en richting te geven, maken de gemeenten iedere vier jaar gezamenlijk inhoudelijke keuzes. Aan de hand van speerpunten, die vastgelegd zijn in het zogenaamde Regionale Cultuurprogramma, zoeken de regiocoördinatoren van KCG in brainstormsessies en netwerkgesprekken naar mogelijkheden en draagvlak voor bovenlokale projecten. Projecten worden geformuleerd met relevante instellingen en personen binnen de thema’s die de gemeenten samen hebben gekozen. Deze werkwijze maakt dat de Cultuurpactprojecten geen kant-en-klare producten zijn: het gaat keer op keer om maatwerk en het stimuleren van duurzame samenwerking.

Veluwe Rond Nijmegen Rond Arnhem Rivierenland Achterhoek Klik op de kaart om de regiopagina te bekijken